Przewodnik to nie tylko osoba zapewniająca bezpieczeństwo ale również jest to wysokiej klasy fachowiec, który zapewni niezapomniane przeżycia bazując na swojej wszechstronnej wiedzy przyrodniczej, historycznej, etnograficznej i krajoznawczej, dotyczącej Tatr i Podtatrza.