Będąc otwartym na potrzeby, zawsze staram się dopasować wybór trasy do oczekiwań oraz możliwości uczestników wycieczki. Stosując metodykę  pracy przewodnickiej, staram się dostosowywać treść i formę przekazu do specyfiki odbiorcy, o zróżnicowanym stopniu i zakresie zainteresowań.