Usługi przewodnickie

Dopasowanie do potrzeb

Dopasowanie do potrzeb

Będąc otwartym na potrzeby, zawsze staram się dopasować wybór trasy do oczekiwań oraz możliwości uczestników wycieczki. Stosując metodykę  pracy przewodnickiej, staram się dostosowywać treść i formę przekazu do specyfiki odbiorcy, o zróżnicowanym stopniu i zakresie zainteresowań.

Wiedza

Wiedza

Przewodnik to nie tylko osoba zapewniająca bezpieczeństwo ale również jest to wysokiej klasy fachowiec, który zapewni niezapomniane przeżycia bazując na swojej wszechstronnej wiedzy przyrodniczej, historycznej, etnograficznej i krajoznawczej, dotyczącej Tatr i Podtatrza.